Kontrollansvarig Göteborg

Anlita oss som kontrollansvarig i Göteborg

Planerar du ett projekt som kräver bygglov, rivningslov eller marklov i Göteborg med omnejd? Då behöver du en kontrollansvarig i Göteborg. Med en omfattande erfarenhet i branschen och en lång lista nöjda kunder är vi här för att säkerställa att ditt projekt går smidigt och korrekt till.

Vi lägger fram en kontrollplan samt identifierar eventuella kritiska moment som kan uppstå under projektets gång. Vi har hand om kommunikationen med kommunen och ser till att alla lagar och regler följs.

Vi är med dig från bygglovsansökan till slutbesked. Kontakta oss idag!

När behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig i Göteborg krävs när man planerar att bygga nytt, renovera, ansöka om bygglov eller utföra markåtgärder. Denne ser till att alla relevanta dokument skickas in till rätt myndighet i tid och att alla arbeten som utförs uppfyller gällande krav enligt överenskommelse.

Tänker du genomföra ändringar i en- eller tvåbostadshus behövs oftast inte en kontrollansvarig, liksom övriga åtgärder som inte kräver anmälan, tillstånd eller bygglov. Kräver däremot ditt projekt eller åtgärd bygglov eller något annat tillstånd ska du alltid anlita en certifierad kontrollansvarig enligt EU-direktiv, för att säkerställa att ditt bygg- eller renoveringsprojekt uppfyller den aktuella bygglagstiftningen.

En ordentligt utförd byggnation

Sedan 2013 är det lagkrav att ha en certifierad kontrollansvarig för många byggprojekt. Detta för att säkerställa att byggnader i Sverige och resten av EU uppfyller rimliga säkerhets- och miljökrav. Alla bör kunna känna sig säkra i en byggnad, veta att den är byggd med säkra konstruktionsmetoder, och att det använda materialet är säkra för hälsan samt uppfyller miljö- och energikrav.

Den kontrollansvarige spelar en central roll under projektets gång och bör vara närvarande vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller. Vid projektets slut utarbetar den kontrollansvarige ett utlåtande som utgör grunden för byggnadsnämndens slutbesked.

När du väljer en kontrollansvarig är det viktigt att denna person är oberoende. De får inte vara anställda av ett företag du anlitar för andra delar av projektet eller vara släkt med dig eller den som utför uppdraget. Vi ser till att du anställer en så objektiv kontrollperson som möjligt, för att undvika partiskhet.

Hör av dig! Anlita en erfaren kontrollansvarig som ser till att ditt bygg- eller renoveringsprojekt går korrekt till.

Lång erfarenhet av bygg och besiktning