Entreprenadbesiktning Göteborg

Certifierad entreprenadbesiktning i Göteborg

Är du i behov av en kompetent och trygg entreprenadbesiktning? Välkommen till oss! Vi är erfarna experter inom entreprenadbesiktning i Göteborg och är det bästa valet för dig som är i behov av en kunnig och opartisk bedömning av en entreprenad. Inför en entreprenadbesiktning behöver du en certifierad besiktningsman som undersöker om entreprenaden är utförd enligt avtal.

Välkommen att kontakta oss om du är i behov av en besiktningsman i Göteborg som är specialiserad på entreprenadbesiktning. Vi hjälper dig att se till att ditt bygge löper på ett tryggt och smidigt sätt.


Vi undersöker en mängd delar av bygget

Vi har lång erfarenhet av byggbranschen och utför entreprenadbesiktning i Göteborg enligt ABS-18, ABT-06 och AB-04. Vi är certifierade av branschorganisationen RISE. När vi utför en entreprenadbesiktning undersöker vi en mängd olika aspekter av bygget, bland annat att det aktuella bygget är utfört i enlighet med svenska branschregler och det kontrakt som har upprättats mellan dig och den entreprenör som utför bygget.

Vi lägger även stor vikt vid säkerheten vid en entreprenadbesiktning. Detta är givetvis av allra högsta vikt med tanke på de katastrofala konsekvenser en osäker och illa uppförd byggnad kan leda till.

Husbesiktning vid nyproduktion

Vi kan hjälpa till med husbesiktning i samband med nyproduktion av villor och andra bostäder. Vi har lång erfarenhet av besiktning av hus i dessa sammanhang och har medverkat vid många stora projekt. Vi utför inte överlåtelsebesiktningar.

Entreprenadbesiktning besiktningsman Göteborg

Entreprenadbesiktning Göteborg – frågor och svar

Vad är entreprenadbesiktning?

Entreprenadbesiktning är en process som syftar till att säkerställa att bygg- och anläggningsprojekt har genomförts i enlighet med kontraktsvillkor, god teknisk praxis och relevant lagstiftning. Det omfattar övervakning av fysiska projekt, granskning av tekniska dokument och leveranser, samt bekräftelse att projektet uppfyller kontraktsvillkoren.

Varför är entreprenadbesiktning viktig?

Entreprenadbesiktning är viktig eftersom det ökar sannolikheten att projektet slutförs effektivt, till rätt tid och kostnad. 

Vem bör genomföra entreprenadbesiktning?

Entreprenadbesiktning bör utföras av certifierade personer som har förmåga att bedöma om utförandet är i enlighet med gällande kontraktsvillkor. Denna person bör ha en god kunskap om relevanta bestämmelser och standarder för att säkerställa att alla villkor är uppfyllda. För större projekt rekommenderas det ofta att man anlitar en oberoende entreprenadbesiktningsman för att säkerställa objektivitet.

besiktningsman Göteborg

Vad är fördelarna med entreprenadbesiktning?

  • Säkerställer att det slutförs i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
  • Minimera riskerna för projektet genom att säkerställa att kontraktsvillkor uppfylls.

Välkommen att kontakta oss för en entreprenadbesiktning i Göteborg!

Vi säkrar kvaliteten på bygget