Trygg och säker
besiktning

Entreprenadbesiktning - Kontrollansvarig

Trygg och säker
besiktning

Entreprenadbesiktning - Kontrollansvarig

En erfaren besiktningsman i Göteborg

Är du i behov av en entreprenadbesiktning? Våra certifierade besiktningsmän kan erbjuda professionella besiktningar som du kan känna dig trygg med. Vi tar även uppdrag som kontrollansvarig.

Våra medarbetare är certifierade och godkända av branschorganisationen SBR. Vi håller oss ständigt uppdaterade för att våra kunder alltid ska få en så bra service som möjligt.

Låt oss bli din besiktningsman i Göteborg – kontakta oss för att boka in en besiktning! Vi tar uppdrag i hela Västra Götaland och Halland.

Vi utför besiktningar av olika slag

Vi erbjuder ett stort antal besiktningsvarianter för att kunna tillgodose just dina behov och önskemål. När du anlitar oss kan du vara trygg med att du får en välutbildad och sakkunnig besiktningsman med gedigen kunskap och erfarenhet från byggsektorn.

 • Garantibesiktning.
 • Förbesiktning.
 • Slutbesiktning.
 • Efterbesiktning.
 • Särskild besiktning.
 • Statusbesiktning.

besiktningsman Göteborg

Besiktningsman Göteborg – entreprenad

Entreprenadbesiktningar görs på nybyggda hus och fastigheter. Anledningen till denna besiktning är att beställaren ska garanteras att allt utförs enligt avtal och att entreprenören lever upp till branschens standard. Hos oss har vi kunskapen och erfarenheten som krävs. Alla våra nöjda och återkommande kunder är ett bevis på detta.

Med vår långa och breda erfarenhet kan vi erbjuda professionella entreprenadbesiktningar som du kan känna dig trygg med.

Vi lokaliserar eventuella fel

Vi besiktigar byggen för att i god tid lokalisera eventuella fel och brister, och dessutom ser vi till att ansvaret hamnar hos rätt part. Vi utför slutbesiktningar, garantibesiktningar, efterbesiktningar och olika typer av särskilda besiktningar.

För att du ska känna dig riktigt trygg i att allt fungerar som det ska kan vi även utföra löpande förbesiktningar, före själva slutbesiktningen. Dessa besiktningar utförs i allmänhet vid husbyggnation, badrumsarbeten och takentreprenad.

besiktningsman Göteborg

Besiktningsman Göteborg – det här gör vi

Entreprenadbesiktning

Vi utför entreprenadbesiktning enligt ABS-18, ABT-06 och AB-04. Inför slutbesiktningen av ett byggprojekt behövs en certifierad besiktningsman som på ett opartiskt sätt undersöker om entreprenaden är avtalsenligt utförd. Våra besiktningsmän har lång erfarenhet av byggbranschen och är certifierade av RISE.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) tar fram en kontrollplan för projektet och identifierar de kritiska punkter som eventuellt kan uppstå under ett projekt. Som KA tar vi även hand om kommunikationen med kommunen där bygget utförs. Vid ett bygge eller en bygglovsansökan är det mycket viktigt att det finns en person som ser till att projektet följer regler och lagar. Som kontrollansvarig kan vi följa ditt byggprojekt från bygglovsansökan till slutbesked.

Miljöinventering

Inför en rivningsprocess behöver material och avfall från byggplatsen som kan innehålla farligt avfall kartläggas ordentligt. Dessa bör av miljöskäl alltid hanteras på ett speciellt sätt. En miljöinventering är en viktig del av processen och där kan vi hjälpa till med vår kompetens.

Besiktningsman Göteborg – fördelar med att anlita oss

 • Kontraktsbestämmelser. En besiktningsman övervakar att alla bestämmelser och krav i kontraktet uppfylls.
 • Uppföljning av arbetsplatsens säkerhet. Besiktningsmannen ser till så att arbetsplatsen uppfyller alla säkerhetsstandarder.
 • Förekomst av brister. En besiktningsman kan undersöka material som används vid entreprenaden och ser till att inga fel finns när den slutförs.
 • Övervakning av tidtabeller. Besiktningsmannen är ansvarig för att se till att entreprenaden fortskrider enligt de utställda planer och åtgärder som bestämts i kontraktet.
 • Kostnadskontroll. Övervakning av kostnaderna och kontroll av att de krav som ställts på den totala budgeten efterlevs.
 • Vi undersöker byggutrustning. Besiktningsmannen kontrollerar att all byggutrustning är i god stand och följer de gällande bestämmelserna.
 • Uppföljning rörande miljön, Besiktningsmannen bevakar entreprenadens påverkan på miljön och försäkrar sig om att den är i enlighet med de regler som gäller.

Vi blandar erfarenhet med nytänkande

I vår bransch strävar vi efter att göra saker och ting med en stark grund i erfarenhet, men nytänkande är också viktigt – därför vidareutbildar vi oss kontinuerligt för att vi alltid ska befinna oss i framkant. Dessutom vill vi främja en bättre byggbransch för alla parter. Vi erbjuder det allra mesta inom entreprenadbesiktningar, oavsett i vilket stadie av bygget ni befinner er i. Varmt välkommen att kontakta oss redan idag – låt oss bli din kompetenta och trygga besiktningsman i Göteborg.


Vi samarbetar med:

Vi ser till att bygget går rätt till från start till mål